Jak używać kserokopiarki kolorowej

Jak używać kserokopiarki kolorowej

Aby użyć kolorowej kserokopiarki należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Włącz kserokopiarkę, znajdując przycisk zasilania na panelu przednim.

  2. Umieść oryginał na szklanej płycie lub w automacie dokumentów. Upewnij się, że oryginał jest wyrównany i nie ma zagnieceń ani zgięć, aby uzyskać najlepsze wyniki.

  3. Na panelu przednim znajdź przycisk "Kolor/Czarno-Biały" i wybierz tryb kolorowy.

  4. Wybierz preferowane ustawienia jakości i rozdzielczości, jeśli jest taka opcja.

  5. Jeśli chcesz zrobić więcej kopii, ustaw odpowiednią ilość na panelu przednim.

  6. Naciśnij przycisk "Start" lub "Kopiuj", aby rozpocząć kopiowanie.

  7. Odbierz skopiowane dokumenty z tacy wyjściowej.

  8. Po zakończeniu pracy wyłącz kserokopiarkę, wciskając przycisk zasilania.

Ważne jest również regularne czyszczenie kserokopiarki, aby uzyskać najlepsze wyniki. Upewnij się, że system jest regularnie czyszczony i konserwowany zgodnie z instrukcjami producenta.

Zostaw komentarz