Polityka prywatności i plików cookies

§ 1

Data Jet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000484648, NIP 5213659091, REGON 14690221, e-mail biuro@datajet.pl, nr telefonu (22)226 13 55, 535 90 22 11. zwana dalej Data Jet sp. z o.o. wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej ?Polityką?.

 

§ 2

Pojęcie ?Użytkownika? oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.tonery-drukarki.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej ?Portalem?.

 

§ 3

1.   Użytkownik w celu utworzenia konta w Portalu lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym  Tonery-drukarki.pl musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2.   Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do utworzenia konta w Portalu lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

3.   Użytkownik może także skontaktować się z Tonery-drukarki.pl wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.

4.   Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Tonery-drukarki.pl, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ?RODO?.

 

§ 4

1.   Administratorem danych osobowych jest Data Jet sp. z o.o.

2.   Data Jet sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 5

Data Jet sp. z o.o. informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, dostawca narzędzia do prowadzenia czatu, Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy płatności dostępnych w Portalu, urzędy oraz organy wykonujące władzę publiczną.

 

§ 6

1.   Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych.

2.   Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3.   Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:

1.   na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;

2.   na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

 

§ 7

1.   Data Jet sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu rozwiązania sprawy przedstawionej przez Użytkownika Tonery-drukarki.pl w trakcie kontaktu, w celu marketingowym polegającym na promocji Tonery-drukarki.pl, jego usług oraz Portalu, a także dokonania rozliczania z Użytkownikiem po skorzystaniu przez niego z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz umowy o założenie konta w Portalu.

2.   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

 

§ 8

1.   Dane osobowe przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przetwarzane będą przez czas trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu założenia konta albo złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

2.   Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Data Jet sp. z o.o. lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Tonery-drukarki.pl będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

3.   Dane osobowe będą także przetwarzane w celu realizacji prawa odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz przez czas konieczny do wykazania prawidłowości ich realizacji, który to czas odpowiada okresowi przedawnienia roszczeń.

 

§ 9

Data Jet sp. z o.o. stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§ 10

1.   Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Tonery-drukarki.pl w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

2.   Użytkownik nie ma możliwości założenia konta w sklepie internetowym lub zawarcia w jego ramach umowy sprzedaży w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

§ 11

1.   Tonery-drukarki.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Tonery-drukarki.pl

2.   Tonery-drukarki.pl przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

1.   dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2.   utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3.   wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Portalu;

4.   marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Użytkownikowi reklam dotyczących Portalu i Tonery-drukarki.pl na innych stronach internetowych,

5.   dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Tonery-drukarki.pl przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

 

§ 12

1.   Tonery-drukarki.pl informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2.   Tonery-drukarki.pl wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Tonery-drukarki.pl poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3.   Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

?   Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

?   Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

?   Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

?   Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

?   Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§ 13

Tonery-drukarki.pl informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

§ 14

1.   Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej ?Google?.

2.   Google Analytics używa ?cookies?, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3.   Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

4.   Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

5.   Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 

§ 15

1.   W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Data Jet sp. z o.o. Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@datajet.pl.

2.   Polityka znajduje się na stronie www.tonery-drukarki.pl oraz w siedzibie Data Jet sp. z o.o.